Curatele voor wie - Website Centrum Bewind en Bemiddeling 2

https://dejuistekoersmet.smartfms.nl/
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Curatele voor wie

Dienstverlening > Curatele

Contact opnemen


020-7790910
(van 10:00-13:00 uur)


info@centrumbb.nl 
Curatele voor wie

Curatele is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke en financiele belangen niet meer kunnen behartigen. U kunt hierbij denken aan mensen met verslavingsproblematiek, dementie, psychische problematiek, verstandelijke beperking of ernstige schuldenproblematiek. Ook dient te zijn vastgesteld dat iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten.
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu