Ben je op zoek naar een bedrijfsmaatschappelijk werker?

Heb je het gevoel zo niet door te kunnen gaan? Heb je problemen op het werk en ervaar je privé ook geen rust. Blijf hier dan niet mee doorlopen en neem contact met mij op.

Het kan een grote stap zijn om hulp te vragen. Vaak willen mensen zelf hun eigen problemen oplossen. Maar wat als je vastloopt en niet weet hoe je verder moet? Zowel op werk- als privégebied? Dan help ik jou hier graag bij.

Waar kan ik je mee helpen?

Ben je overspannen of heb je last van een burn-out?

Dit is heel naar dat je dit meemaakt. Ik ben zelf overspannen geweest en het is heel heftig om te accepteren dat je zo niet verder door kunt gaan. Het biedt wel een mogelijkheid om dingen anders te gaan doen, maar dat is pas voor later. Nu is het belangrijk dat je je weer beter gaat voelen. Wij kijken samen naar de oorzaak van jouw klachten. Hoe komt het dat het zo ver is gekomen? En nog belangrijker, wat moet er gedaan worden om te zorgen dat je herstelt.

Wij bekijken samen hoe jouw draagkracht kan worden verhoogd. Waar laad jij van op, wat geeft jou energie? Wat helpt om stress te verminderen, bijvoorbeeld bewegen, sporten etc.? Door dit te onderzoeken en hierop te richten, kan werk- en privéstress verminderd worden. Wij werken samen aan een stappenplan om weer beter in je vel te zitten.

Heb je schulden/ ligt er loonbeslag?

Als dit het geval is, dan helpen wij jou graag. Ik ben WSNP- (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) & Beschermingsbewindvoerder en daardoor gespecialiseerd in deze problematiek. Wij hebben een afdeling voor budgetbeheer en bewindvoering. Jouw leidinggevende kan ons inschakelen als er loonbeslag ligt, maar ook al in een eerder stadium. Schulden zorgen voor veel stress. Het is dus voor zowel jou als de werkgever belangrijk om deze z.s.m. aan te pakken.

Wij bieden hulp bij schulden

Dit bestaat uit de volgende stappen:

 • Gesprekken voeren om de situatie helder te krijgen.
 • De oorzaak van de schulden achterhalen.
 • Financiële administratie samen doornemen.
 • Beslagvrije voet (her)berekenen.
 • Inventariseren van de schulden.
 • Betalingsregelingen treffen met schuldeisers. Heb je geen overzicht meer over je inkomsten en uitgaven en heb je elke maand te weinig geld? Wij kunnen je helpen om weer overzicht te krijgen.
 • Wil je structureel hulp bij je financiën, dan kan budgetbeheer een uitkomst bieden. Hierdoor wordt voorkomen dat jouw vaste lasten niet worden betaald. Dit zal jou veel kopzorgen besparen. Onze afdeling voor Budgetbeheer & Bewindvoering kan het budgetbeheer uitvoeren.
 • Mochten de schulden problematisch zijn (niet op te lossen binnen 36 maanden), dan kunnen wij jou helpen bij de aanvraag voor schuldhulpverlening.

Loonbeslag op jouw inkomen

Ligt er loonbeslag op jouw salaris? Ik zal de beslagvrije voet (her)berekenen en beoordelen of de hoogte van het loonbeslag correct is. Indien dit niet het geval is, dan zullen wij de beslaglegger verzoeken de juiste beslagvrije voet te hanteren. Het komt regelmatig voor dat de hoogte van het beslag niet juist is, waardoor een medewerker onterecht te weinig geld overhoudt per maand. Hierdoor kun je nog dieper in de schulden komen, met alle gevolgen van dien.

Wat is Budgetbeheer? Lees hier meer over budgetbeheer.

Kosten Budgetbeheer

Het is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt met jouw werkgever. Meestal betaalt de werkgever de kosten van budgetbeheer, of een deel hiervan. Soms wil de werkgever dat jij ook een deel betaalt. Hier kunnen jullie onderling afspraken over maken.

Heb je psychische klachten?

Ik kan op verschillende gebieden helpen, o.a. bij;

 • relatieproblemen
 • rouwverwerking
 • werk-privé uit balans
 • moeite met grenzen stellen
 • verslaving
 • gezondheidsklachten

Is er sprake van psychosociale problemen, waardoor je jouw werk niet naar behoren uit kan voeren? Ik heb jarenlange ervaring in de psychiatrie. Samen bekijken wij wat er speelt en waar jouw klachten vandaan komen. En nog belangrijker hoe kunnen wij er samen aan werken om te zorgen dat jouw klachten afnemen.

Is er sprake van onenigheid of een arbeidsconflict?

Heb je een conflict met je leidinggevende en komen jullie er samen niet uit? Dan kan het fijn zijn om een onafhankelijke derde partij in te schakelen. De bemiddelaar/ mediator wil de belangen van jullie beide boven tafel krijgen. Aangezien ik tevens als mediator ben opgeleid, kan ik het proces van mediation begeleiden om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Conflictbemiddeling kan helpen om een problematische relatie te herstellen of zorgen voor verandering.

Werkwijze onenigheid/ arbeidsconflict.

 • Meestal spreek ik jou en jouw werkgever, zo krijgen jullie beiden de gelegenheid om jullie verhaal te vertellen.
 • Vervolgens plannen we een gesprek met jullie beiden om de gezamenlijke belangen boven tafel te krijgen.
 • Er zijn vaak een aantal sessies nodig om nader tot elkaar te komen. De afspraken kunnen worden vastgelegd in een vaststellingovereenkomst.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Centrum Bedrijfsmaatschappelijk werk & Bemiddeling.

Ik kan je ook bijstaan als vertrouwenspersoon

Bijvoorbeeld bij psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Heb je te maken met ongewenste omgangsvormen zoals: discriminatie, pesten, seksuele intimidatie of agressie? Dit is heel naar dat je dit meemaakt. Ongewenste omgangsvormen kunnen stress teweegbrengen en hierdoor lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Heb je als medewerker te maken met ongewenste omgangsvormen? Neem dan contact op met Centrum bedrijfsmaatschappelijk werk & Bemiddeling. Ik kan je als vertrouwenspersoon bijstaan in dit proces. Dit is op basis van strikte vertrouwelijkheid. Ik doe niks zonder jouw toestemming. Hieronder lees je meer over privacy.

Privacy van een medewerker

Een bedrijfsmaatschappelijk werker/ vertrouwenspersoon houdt zich aan de beroepscode van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Privacy van een medewerker is erg belangrijk. Jij als medewerker moet ervanuit kunnen gaan dat de informatie die je met mij deelt vertrouwelijk is. Een bedrijfsmaatschappelijk werker oefent een vertrouwensberoep uit en heeft een geheimhoudingsplicht. Ik mag dus niet ongevraagd vertrouwelijke gegevens delen met jouw leidinggevende, bedrijfsarts of HR-personeel. Dit mag alleen als jij hiervoor toestemming geeft.

In de beroepscode voor de Maatschappelijk Werker staat precies geformuleerd hoe de beroepsgroep hiermee omgaat zie link (https://issuu.com/nvmwstaf/docs/nvmw_beroepscode).

Wat kost Bedrijfsmaatschappelijk werk?

Dit is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt met jouw werkgever. Meestal betaalt de werkgever de kosten van bedrijfsmaatschappelijk werk. De werkgever is erbij gebaat dat jij je goed voelt en niet langdurig ziek bent. Mocht de werkgever willen dat jij een deel betaalt, dan kunnen jullie daar onderling afspraken over maken.

Wil je meer weten over onze dienstverlening, hoe verder?

N

Vrijblijvend telefonisch consult (kosteloos).

N

Mocht je hiervoor open staan, dan volgt een intakegesprek. Jij krijgt de gelegenheid om te vertellen wat er speelt. Een gesprek kan plaatsvinden bij ons op kantoor, op jouw werk, of indien je hier niet toe in staat bent bij jou thuis.

N

Als jouw leidinggevende heeft geadviseerd om een gesprek aan te gaan met een bedrijfsmaatschappelijk werker, dan kun je mij bellen of mailen.

N

Heb je toestemming van jouw werkgever, dan kunnen wij samen aan de slag.

N

Nog geen toestemming? Vraag dan aan je leidinggevende of hij/zij contact met mij opneemt.

Contact:

Telefoonnummer: 06-18816306.

Mailadres: M.hoppenreijs@centrumbb.nl

Postbus 59573

1040 LB Amsterdam

 

8 + 8 =