Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Als een medewerker te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen zoals: discriminatie, pesten, seksuele intimidatie of agressie, dan heeft dit een grote invloed op hoe een medewerker zich voelt. Dit kan uiteindelijk lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Psychosociale arbeidsbelasting is al jaren één van de grootste arbeidsrisico’s. Volgens ArboNed heeft één derde van het werkgerelateerde verzuim te maken met psychosociale arbeidsbelasting. Het is dus voor u als werkgever van belang om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of beperken.

  • Een werkgever is verplicht beleid te voeren, binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Werkgevers zijn verplicht om de risico’s in kaart te brengen in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie.
  • Werknemers dragen medeverantwoordelijkheid. Een werknemer is verplicht om naar zijn eigen vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.

U wilt ongewenste omgangsvormen natuurlijk het liefst voorkomen binnen uw bedrijf. Om hiervoor te zorgen is het van belang dat u afspraken maakt, hoe u als medewerkers met elkaar omgaat en wat de consequenties zijn als iemand ongewenst gedrag vertoont. Heeft u hier hulp bij nodig of heeft een medewerker te maken met ongewenste omgangsvormen? Ik help u hier graag bij. Ik kan tevens ingezet worden als vertrouwenspersoon.

Hierbij kan ik u ook helpen

Wij gaan graag de samenwerking met u aan!

1 + 13 =