Heeft uw medewerker psychische klachten?

Bij o.a. onderstaande punten kan ik uw medewerker helpen:

  • rouwverwerking
  • werk-privé uit balans
  • moeite met grenzen stellen
  • relatieproblemen
  • verslaving
  • gezondheidsklachten

Samen met uw medewerker zal ik onderzoeken wat zijn/ haar hulpvraag is. Wat is er aan de hand? Waar komen de klachten vandaan? En nog belangrijker hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat de klachten afnemen.

Mocht er sprake zijn van zware problematiek, dan zal ik de medewerker bijstaan tijdens het verwijzingsproces. Vaak is gespecialiseerde GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) hulp accepteren een grote stap. Aangezien ik jarenlang in de psychiatrie heb gewerkt, kan ik mijn kennis en ervaring inzetten om een medewerker zo goed mogelijk te helpen.

Risico’s werkgever:

Psychische klachten zorgen voor een onverminderd hoog aantal verzuimdagen. Bij langdurig verzuim (langer dan 6 weken) binnen het MKB is de verzuimduur gemiddeld 225 dagen.

Hierbij kan ik u ook helpen

Wij gaan graag de samenwerking met u aan!

11 + 2 =