Werkwijze budgetbeheer

Hieronder hebben wij kort omschreven welke stappen doorlopen zullen worden indien u zich bij ons aanmeldt.

N

Aanmelding (telefonisch of per email)

N

Kennismakings- en voorlichtingsgesprek (vrijblijvend en kosteloos)

N

Kiest u voor budgetbeheer, dan tekent u een volmacht. Hiermee zijn wij gemachtigd om uw financiën te mogen beheren

N

Wij stellen een plan van aanpak op, waarin wij met elkaar het doel/ de vorm van budgetbeheer/ de termijn en verwachtingen vastleggen

N

De budgetbeheerder zal uw financiële administratie in ontvangst nemen

N

Een beheer- en leefgeldrekening wordt op uw naam geopend bij de ABN-Amro bank

N

Uw inkomen wordt getoetst en wordt bekeken of u ontvangt waar u recht op heeft (zoals toeslagen, etc.)

N

De bewindvoerder stelt in overleg met u een budgetplan op en maakt afspraken met u omtrent het leefgeld

N

De budgetbeheerder stelt in overleg met u een budgetplan op en maakt afspraken met u omtrent het leefgeld

N

Wilt u dat wij uw financiële administratie beheren, dan worden financiële instanties aangeschreven om de post via ons kantoor te laten verlopen

N

Met eventuele schuldeisers worden regelingen getroffen

N

Indien sprake is van problematische schulden begeleiden wij u naar schuldhulpverlening

N

Een online kasboek wordt geopend, zodat u inzage heeft in uw financiën

N

Wij gaan na of u voldoende verzekerd bent

N

Indien u belastingplichtig bent, dan wordt de aangifte (box 1) voor u verzorgd

N

Wij zullen waar mogelijk voor u sparen en geld reserveren voor (onverwachtse) uitgaven

Wij gaan graag de samenwerking met u aan!

14 + 13 =