Werkwijze curatele

Hieronder hebben wij kort omschreven welke stappen doorlopen zullen worden indien u zich bij ons aanmeldt.

N

Aanmelding (telefonisch of per email)

N

Kennismakings- en voorlichtingsgesprek (vrijblijvend en kosteloos)

N

Na overeenstemming zal u uitgenodigd worden voor een zitting bij de rechtbank

N

Na de zitting zal de curator uw financiële administratie in ontvangst nemen

N

Een beheer- en leefgeldrekening wordt op uw naam geopend bij de ABN-Amro bank

N

Uw inkomen wordt getoetst en wordt bekeken of u ontvangt waar u recht op heeft (zoals toeslagen, etc.)

N

Wij vragen bijzondere bijstand voor u aan voor de kosten voor curatele indien u hier recht op heeft

N

De curator stelt in overleg met u een budgetplan op en maakt afspraken met u omtrent het leefgeld

N

Financiële instanties worden aangeschreven om de post via ons kantoor te laten verlopen

N

Met eventuele schuldeisers worden regelingen getroffen

N

Indien sprake is van problematische schulden begeleiden wij u naar schuldhulpverlening

N

Een online kasboek wordt geopend, zodat u inzage heeft in uw financiën

N

Wij gaan na of u voldoende verzekerd bent

N

Indien u belastingplichtig bent, dan wordt de aangifte (box 1) voor u verzorgd

N

Wij zullen waar mogelijk voor u sparen en geld reserveren voor (onverwachtse) uitgaven

Wij gaan graag de samenwerking met u aan!

2 + 15 =