AVG (algemene verordening Persoonsgegevens)

Hieronder wordt aan u uitgelegd welke gegevens wij van u opslaan. Tevens wordt verteld wat Centrum Bewind & Bemiddeling met deze gegevens doet. Het opslaan en delen van gegevens is in veel gevallen noodzakelijk om de taken van bewindvoerder, curator en mentor uit te voeren.

De bewindvoerder heeft van de rechtbank de taak gekregen om geld en goederen te beheren zoals dat in de wet is vastgelegd. Om dit te kunnen doen, moeten bepaalde gegevens worden opgeslagen en gedeeld met derden. Voor het delen van deze informatie vraagt Centrum Bewind & Bemiddeling niet telkens om uw toestemming. Wij beschouwen het als een onderdeel van de taak die de rechtbank ons geeft. Dit geldt ook voor de gegevens die worden opgeslagen tijdens een mentorschap en curatele.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • Gegevens van u en gezinsleden en overige betrokkenen.
  • Financiële gegevens zoals inkomen, uitgaven en schulden.
  • Bankrekeningen.

Toegang tot de opgeslagen informatie.

  • Alleen Centrum Bewind & Bemiddeling heeft toegang tot de opgeslagen informatie.
  • Een keer per jaar vindt er een accountantscontrole plaats. De accountant bekijkt dan een aantal dossiers en maakt hiervan verslag welke wordt opgestuurd naar de rechtbank.

Aan wie wordt de informatie gegeven?

Alleen Centrum Bewind & Bemiddeling geeft gegevens aan derden, indien nodig. Dit betreft alleen gegevens welke noodzakelijk zijn voor een goede bewindvoering.

Toestemming

Als bewindvoerder, curator en/of mentor zal Centrum Bewind & Bemiddeling zich altijd afvragen of het verstrekken van informatie noodzakelijk en/of wenselijk is. Alleen noodzakelijke informatie wordt verstrekt aan partijen waarvan verwacht mag worden dat zij handelen volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In deze gevallen wordt niet aan u om toestemming gevraagd.

Mag Centrum Bewind & Bemiddeling zomaar informatie delen met iedereen?

Nee, dat mag niet. De uitwisseling van gegevens met hulpverlening, advocaten, familieleden en anderen die betrokken zijn bij u, kan u helpen. In dat geval zal Centrum Bewind & Bemiddeling u om toestemming vragen alvorens gegevens uit te wisselen. Pas als u toestemming geeft, delen wij de informatie.

Inzien gegevens

Uw financiële gegevens, kunt u door middel van een online kasboek elk gewenst moment inzien. U heeft een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u zelf kunt inloggen. Mocht u andere gegevens willen inzien zoals bijv. een Zorgpolis dan kunt u deze bij ons opvragen en dan zullen wij deze binnen 3 werkdagen aanleveren.

Hoe lang worden persoonsgegevens van u als rechthebbende bewaard?

Uw gegevens worden zolang bewaard als u onder bewind staat. Na afloop van het bewind zijn wij wettelijk verplicht om de gegevens nog 7 jaar te bewaren.