Onze Missie: Centrum Bewind & Bemiddeling begeleidt u naar rustig vaarwater

Centrum Bewind & Bemiddeling is een bewindvoerderskantoor in Amsterdam. Wij geloven in wat we doen. Wij willen mensen helpen om in een rustiger vaarwater terecht te komen. Financiële problemen, door welke oorzaak dan ook ontstaan, hebben een grote impact op iemand zijn leven. Onze missie is om deze zorgen uit handen te nemen en te zorgen voor rust. Zodat onze cliënten ruimte hebben om zich op andere zaken in het leven te richten.

Wij vinden het contact met cliënten heel belangrijk. Wij kennen onze cliënten bij hun naam en weten wat er in hun leven speelt.

Wij zien onze cliënten niet als een nummer en gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Kernwaarden

1. Betrokkenheid
Onze caseload is overzichtelijk, zodat wij onze cliënten en hun hulpverleners persoonlijke en zorgvuldige aandacht kunnen geven.

2. Professionaliteit
Wij zijn aangesloten bij Horus. Horus is een maatschappelijk georiënteerde branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders, die kwaliteit waarborgt. Tevens blijven wij ons bijscholen op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving.

3. Verantwoordelijkheid
Wij nemen onze taak serieus en voelen ons verantwoordelijk om uw financiële belangen zo goed mogelijk te behartigen.

4. Integer
Integriteit is erg belangrijk in dit vak aangezien wij geld van cliënten beheren. Wij zijn hier ons van bewust en doen dit op een zo’n transparant mogelijke wijze. Ons online kasboek biedt cliënten inzicht. Op elk gewenst moment kan een cliënt inloggen en de transacties die de bewindvoerder/budgetbeheerder uitvoert bekijken.

AVG (algemene verordening Persoonsgegevens)

De bewindvoerder heeft van de rechtbank de taak gekregen om geld en goederen te beheren zoals dat in de wet is vastgelegd. Om dit te kunnen doen, moeten bepaalde gegevens worden opgeslagen en gedeeld met derden. Voor het delen van deze informatie vraagt Centrum Bewind & Bemiddeling niet telkens om uw toestemming. Wij beschouwen het als een onderdeel van de taak die de rechtbank ons geeft. Dit geldt ook voor de gegevens die worden opgeslagen tijdens een mentorschap en curatele.

Wij gaan graag de samenwerking met u aan!

2 + 1 =

Centrum Bewind & Bemiddeling is aangesloten bij Horus