Bewindvoering

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Stapels ongeopende post, bang voor de blauwe enveloppen? Hoe moet u deze maand weer doorkomen? Ook nog een verjaardag, waar u geen cadeautje voor kunt kopen.. Dan maar een excuus verzinnen..

Speelt dit bij u ook of heeft u veel stress rondom geldzaken? Dan helpen wij u graag om samen orde op zaken te stellen en te zorgen dat u weer overzicht en rust krijgt.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is er voor mensen ouder dan 18 jaar, die moeite hebben om hun eigen financiën te beheren. Het wordt een juridische maatregel genoemd, omdat de rechter deze maatregel oplegt. De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alle goederen (geld en spullen), die onder bewind zijn gesteld. Een bewindvoerder wordt benoemd door de Rechtbank en legt jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank.

De rechtbank heeft een korte animatie gemaakt waarin duidelijk wordt uitgelegd wat bewindvoering inhoudt.

Bekijk het filmpje voor een duidelijke uitleg (Bron: rechtspraak.nl).

Waarom bewindvoering?

Ons doel is om u te begeleiden naar rustig vaarwater.

Wij geloven dat het op orde hebben van uw financiën de basis is voor rust in het leven. Als het beheren van uw geldzaken niet lukt, dan kan dit grote gevolgen hebben. Er kunnen schulden ontstaan en dit geeft enorm veel stress. Dit heeft weer invloed op andere leefgebieden. Als uw financiën beheerd worden door een professional, kan dit veel zorgen uit handen nemen. U kunt zich weer richten op andere dingen in het leven.

Voor wie?

 • Voor mensen die het lastig vinden om hun financiële belangen zelf te behartigen.
 • Bent u uw baan verloren, waardoor u niet meer rond kunt komen? Raakt u hierdoor in de schulden, dan kunt u in aanmerking komen voor schuldenbewind.
 • Maakt iemand in uw omgeving misbruik van u door steeds geld aan u te vragen?
 • Vindt u het moeilijk om overzicht over uw geldzaken te houden, doordat u te veel aan uw hoofd heeft?
 • Heeft u last van psychische problemen, een verstandelijke beperking, verslaving of bent u dementerend? Dan kan beschermingsbewind een oplossing bieden.

Het proces van aanmelding tot bewind

 • U zit in een lastige financiële situatie waar u zelf niet uitkomt. Wij begrijpen dat het een grote stap is om hulp te vragen, maar wij kunnen u helpen om zorgen uit handen te nemen.
 • U belt met ons en vertelt wat er aan de hand is. Wij zullen met u bespreken waar wij u mee kunnen helpen en leggen uit wat bewindvoering inhoudt. Als u dit wilt, dan plannen wij een kennismakingsgesprek (dit kan ook online).
 • Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen wij wat wij voor u kunnen betekenen en wat u van ons kunt verwachten. Tevens bespreken we wat wij van u verwachten, zodat er een goede basis is voor een fijne samenwerking.
 • Wij helpen u met het aanvragen van het verzoek tot bewind. Indien u een hulpverlener hebt, is het gewenst dat hij/zij de aanvraag van bewind toelicht door middel van een begeleidende brief.
 • Nadat het verzoek door de rechtbank in behandeling is genomen, kan een rechtszitting worden gepland. Hiervoor wordt u eventueel uitgenodigd. Tevens kunnen de hulpverlener (evt. belanghebbenden) en wij uitgenodigd worden. Het komt regelmatig voor dat een bewind op basis van de stukken wordt toegekend. Een rechtszitting is dan niet nodig.
 • Binnen 14 dagen na de zitting ontvangt u de beschikking (vonnis).
 • Wanneer wij de beschikking ontvangen hebben via de post, dan kunnen wij voor u aan de slag. Wij plannen een afspraak met u en evt. een hulpverlener voor een huisbezoek. Wij nemen dan uw financiële administratie over.

  Wat gebeurt er na de zitting?

  • De bewindvoerder opent een bankrekening (dit noemen wij een beheerrekening) op uw naam. Hier worden al uw inkomsten zoals; salaris, uitkering, pensioen, toeslagen etc. op gestort. De bewindvoerder betaalt van deze rekening uw vaste lasten en overige uitgaven. U krijgt wekelijks of maandelijks geld voor boodschappen, vervoerskosten en andere levenskosten (leefgeld). Afhankelijk van de mogelijkheden en afspraken wordt ook een deel van uw inkomen gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij geld sparen voor belangrijke en leuke zaken.
  • Er wordt gekeken naar uw inkomsten en uitgaven. Wellicht kan er nog bespaard worden op uw uitgaven. Daarna wordt er een budgetplan opgesteld, zodat u precies weet wat u te besteden heeft per maand. Aan de hand daarvan wordt de hoogte van uw leefgeld bepaald.
  • De bewindvoerder schrijft instanties aan zodat hij/zij alle financiële post ontvangt.
  • Als u schulden heeft, dan benaderen wij de schuldeisers. Wij maken afspraken met schuldeisers en treffen betalingsregelingen, indien hier ruimte voor is. Mocht u geen geld over houden per maand om schulden af te lossen, dan is schuldhulpverlening misschien een oplossing voor u.
  • Wij zullen een online kasboek voor u openen waarin uw budgetplan en schuldenlijst zijn opgenomen (indien u schulden heeft). Tevens kun u alle transacties op de beheer- en leefgeldrekening inzien. U behoudt dus ten alle tijden volledige inzage in uw eigen financiën.

   Werkzaamheden Bewindvoerder

   • Hulp bij het aanvragen van het bewind.
   • Uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan.
   • Declaraties indienen van ziektekosten bij uw zorgverzekering.
   • Aanvragen van Toeslagen Belastingdienst.
   • Aanvragen van bijzondere bijstand voor o.a. de kosten van bewindvoering.
   • Aanvragen kwijtschelding Gemeentelijke belastingen.
   • Verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1.
   • Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast.
   • Opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener.
   • Jaarlijks opstellen plan van aanpak, bij een schuldenbewind een aanvullend plan van aanpak.
   • Jaarlijks rekening & verantwoording afleggen aan de Kantonrechter.

   Nevenactiviteiten waarvoor extra uren in rekening worden gebracht (op basis van vastgestelde tarieven).

   • Coördineren verhuizing, ontruiming en/of verkoop woning.
   • Afwikkeling nalatenschap wanneer cliënt erfgenaam is.
   • Toeleiding naar schuldhulpverlening (hiervoor geldt problematische schuldentarief).
   • Aandelen en beleggingen.

   Zaken die niet tot de werkzaamheden van een bewindvoerder behoren:

   • Zorg en medische gerelateerde zaken.
   • Nalatenschap of uitvaart verzorgen bij overlijden cliënt.
   • Ondernemingsactiviteiten van cliënt.

   Tarieven en kosten

   In de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren zijn de tarieven terug te vinden. (Deze zijn vastgelegd in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek). Voor meer informatie over de hoogte van de tarieven kunt u onderstaande link raadplegen.

   https://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2020-01-01

   Wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau en uw vermogen niet hoger is dan de vermogensgrens, dan krijgt u de kosten voor het bewind volledig vergoed door middel van bijzondere bijstand van de Gemeente. Wij zullen dit voor u aanvragen als u hier recht op heeft.

   13 + 3 =

   Centrum Bewind & Bemiddeling is aangesloten bij Horus

   Wij zijn aangesloten bij Horus. Horus is een maatschappelijk georiënteerde branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders. Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan onze cliënten, familie en de rechtbank. Naast de jaarlijkse Rekening en Verantwoording wordt er ook van ons verwacht dat wij om de vijf jaar het bewind evalueren.

   Tevens vindt er jaarlijks een audit plaats door een onafhankelijk accountantskantoor. De resultaten van de audit worden voorgelegd aan het Kwaliteitsbureau van de Rechtbank en aan de Branchevereniging Horus.