Veelgestelde vragen cliënten

Hoeveel leefgeld krijg ik en wanneer wordt deze gestort?

Leefgeld ontvangt u doorgaans wekelijks op uw leefgeldrekening. Wij kunnen hier afspraken over maken. U kunt ook kiezen voor dagelijks, of maandelijks als u hieraan toe bent. Hier kunt u boodschappen van doen en uw eerste levensbehoefte van betalen. De vaste lasten worden door de bewindvoerder van de beheerrekening betaald. Het leefgeld verschilt per persoon, afhankelijk van het budget en gezinssituatie.

Wie controleert mijn bewindvoerder?

De kantonrechter houdt toezicht op de werkzaamheden van de bewindvoerder. De bewindvoerder moet ieder jaar een jaarlijkse verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Dit is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de bankrekeningen en de schulden. Dit wordt de ‘Rekening en Verantwoording’ genoemd.

Wanneer bewind is toegewezen wordt de bewindvoerder verplicht binnen vier maanden een boedelbeschrijving te maken van alle goederen die onder bewind komen te staan. Dit wordt een ‘Boedelbeschrijving’ of ‘Opgave van vermogen’ genoemd. Als u deze stukken wilt ontvangen, kunt u dit opvragen bij uw bewindvoerder.

Wat kan ik van mijn bewindvoerder verwachten?

De bewindvoerder heeft als taak uw vermogen te beheren. Hiervoor wordt een budgetplan opgesteld aan de hand van uw inkomsten en uitgaven, welke sluitend moet zijn. Als er sprake is van een negatief budget onderzoekt de bewindvoerder welke maatregelen er genomen moeten worden om te komen tot een positief budgetplan. De bewindvoerder probeert veel in overleg met u te doen, maar neemt, indien nodig, wel de beslissing in het voordeel van het budget.

Is uw beschermingsbewindvoerder verantwoordelijk voor schulden die ontstaan zijn tijdens het bewind?

Tijdens het traject van stabilisatie of schuldhulpverlening kunnen wij niet voorkomen dat de schuldenlast oploopt door incassokosten, rente of door instanties/ bedrijven die te laat de gegevens van de bewindvoerder invoeren.

Bij aanvang van onderbewindstelling doet de bewindvoerder een inventarisatie van alle schuldeisers met de bijbehorende schuldenlast om zo een passende oplossing te kunnen zoeken. Afhankelijk van uw schuldenlast zult u in een van de drie regelingen vallen. Dit kan de betalingsregelingen in het budget, een minnelijke schuldenregeling of een wettelijke schuldsanering zijn.

Wanneer stopt de onderbewindstelling?

De onderbewindstelling eindigt door een ‘verzoek tot opheffing van het bewind’ in te dienen bij de Rechtbank. Dit verzoek moet bij de kantonrechter worden ingediend. U kunt het verzoek zelf indienen of gezamenlijk met de bewindvoerder.

De onderbewindstelling kan daarnaast ook van rechtswege worden beëindigd. Dit gebeurt als:

  • cliënt overlijdt.
  • Bewindvoering door curatele wordt vervangen.
  • Bewindvoering overgaat naar budgetbeheer.
  • De termijn eindigt waarvoor het bewind is ingesteld.

Verlies en/of diefstal Bankpas

Bij verlies of diefstal van uw (leefgeld)-bankpas is het van belang dat uw pas direct wordt geblokkeerd door de bank. Wij doen dit voor u, neem dan contact met ons op.

Als het in het weekend gebeurt, neem dan zelf contact op met de bank. Wij zullen ook een nieuwe bankpas voor u aanvragen.

Omgang/ huisregels

Wij vinden het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan. Dit is de basis voor een fijne samenwerking. Agressie en intimidatie worden niet getolereerd.

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren zijn de volgende zaken van belang:

  • U geeft openheid in alle zaken die van belang zijn voor de budgetbeheerder/ bewindvoerder, zoals wijziging van inkomen, verhuizing, nieuw telefoonnummer etc.
  • U stuurt de post door naar Centrum Bewind & Bemiddeling.
  • U sluit geen overeenkomsten zonder toestemming van Centrum Bewind & Bemiddeling. Ook geen nieuw energiecontract, telefoonabonnement etc.