Heeft uw medewerker schulden/ ligt er loonbeslag?

Het is voor u als werkgever belangrijk om in te grijpen bij problemen, omdat een werknemer met schulden risico’s meebrengt. Naast fysieke en emotionele gesteldheid kan financiële onzekerheid leiden tot stress. Het is dus belangrijk dat werkgevers financiële problemen op tijd signaleren, omdat medewerkers met geldproblemen invloed hebben op het bedrijf.

Naast bedrijfsmaatschappelijk werker ben ik ook WSNP bewindvoerder (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen). Hierdoor ben ik gespecialiseerd in deze problematiek. U kunt mij inschakelen als er loonbeslag ligt op het inkomen van uw medewerker, maar ook al in een eerder stadium. Als een medewerker aangeeft dat hij/ zij schulden heeft, is het belangrijk om snel in te grijpen om te voorkomen dat deze verder oplopen.  Hierdoor wordt de kans op uitval kleiner.

Kosten voor het bedrijf:

 • Volgens het Nibud heeft 62% van de werkgevers te maken met werknemers met schulden (bron: het rapport ‘Personeel met schulden’).
 • Een werknemer met schulden kost de werkgever gemiddeld € 13.000, -.

(De kosten zitten vooral in het administratief verwerken van het loonbeslag gemiddeld 3 uur), Ziekteverzuim (gemiddelde toename van 7 dagen), productiviteitsverlies (gemiddelde afname van 20 procent).

Wat zijn de risico’s voor u als werkgever als een medewerker schulden heeft:

 • De intelligentie van een medewerker neemt af.
 • De medewerker krijgt een tunnelvisie. Zijn gedachten worden volledig in beslag genomen door de schulden situatie. Een medewerker kan zich hierdoor heel moeilijk focussen op zijn werk. Productiviteit neemt af en tevens kan dit tijdens werkzaamheden tot gevaarlijke situaties leiden. (Schaarste 2020, Sendhil Mullainathan & Eldear Shafir).
 • Een medewerker is vatbaarder voor diefstal en/of fraude. Tevens is er een risico voor omkoping of chantage van de medewerker en de daarmee gepaarde reputatieschade (Van der Schors en Schonewille, 2017).
 • De Betrokkenheid van een medewerker bij zijn werk in geval van financiële problemen minder wordt (De internationale Global Benefits Attitude Survey van Willis Towers Watson 2016).

Kortom de meerwaarde van het voorkomen en oplossen van financiële problemen zijn:

 • Beter functioneren van de medewerker en/of verhoging van zijn/ haar productiviteit.
 • Vergroten van duurzame inzetbaarheid.
 • Voorkomen van extra kosten door loonbeslagen en begeleiden van werknemers met schulden.
 • Betrokkenheid, inzet en loyaliteit van het personeel toe (Nibud).

Wij bieden een schulden traject aan

Dit bestaat uit de volgende stappen:

 • Met de medewerker gesprekken voeren om de situatie helder te krijgen.
 • De oorzaak van de schulden achterhalen.
 • Financiële administratie samen doornemen.
 • Beslagvrije voet berekenen.
 • Betalingsregelingen treffen met schuldeisers.
 • Indien wenselijk kan budgetbeheer ingezet worden. Dit kan een medewerker helpen, die moeite heeft om zijn/ haar financiën te beheren. Dit voorkomt dat de vaste lasten niet worden betaald en bespaart een medewerker veel kopzorgen. Onze afdeling Centrum Bewind & Bemiddeling kan het budgetbeheer uitvoeren.
 • Indien er sprake is van problematische schulden (niet op te lossen binnen 36 maanden), dan helpen wij graag bij de aanvraag voor schuldhulpverlening. Als iemand hier geen ondersteuning bij krijgt, is het risico groot dat de aanvraag niet juist wordt ingediend. Dit kan weer extra vertraging geven.

Indien er loonbeslag ligt, zal ik de beslagvrije voet berekenen en beoordelen of de hoogte van het loonbeslag correct is. Indien dit niet het geval is, zullen wij de beslaglegger verzoeken de juiste beslagvrije voet te hanteren. Het komt regelmatig voor dat de hoogte van het beslag niet juist is, waardoor een medewerker onterecht te weinig geld overhoudt per maand. Hierdoor komt hij/zij nog dieper in de schulden met alle gevolgen van dien.

Hierbij kan ik u ook helpen

Wij gaan graag de samenwerking met u aan!

13 + 13 =